NL Museum vereniging

museumweekend

14/02/2013

› Campagnebeeld en affiche

De Nederlandse Museumvereniging (NMV) behartigt de belangen van ruim 400 musea en is een brancheorganisatie met een heel divers pakket aan diensten en producten zoals de museumjaarkaart. Jaarlijks organiseert de NMV het landelijke museumweekend. Daarvoor wordt een thema gegeven dat de individuele musea invullling geven, ‘de kunst van het bewaren’. Nu heeft conserveren een stoffig imago: wetenschappelijke medewerkers die minitieus en maandenlang oude voorwerpen prepareren. Ik heb de NMV er van overtuigd dat ze een beeld nodig hebben dat (ook) jonge gezinnen aanspreekt. Mijn voorstel om een dinosaurus af te beelden stuitte eerst op verzet, te weinig museaal. Het argument dat juist het prepareren van een miljoenen jaren oud skelet een bijzondere opgave is, zorgde voor groen licht. Het vinden van een mooi dinoskelet (Edmontosaurus) en een  toegewijde preperateur (Naturalis) en de juiste fotograaf (Gerrit Schreurs) was de laatste horde.