Rijksoverheid/Platform

Magazine

03/02/2013

› Nieuw concept voor het communicatieplatform van het Ministerie van Algemene Zaken › Concept, ontwerp en opmaak Magazine

Tweemaal per jaar geeft de Rijksvoorlichtingsdienst ‘Platform’ uit als onderdeel van een communicatiereeks. Alle medewerkers van de overheid die zich bezighouden met communicatie ontvangen een exemplaar. Platform bevat opiniërende artikelen over actuele thema’s in beleid en communicatie. In een pitch vroeg de RVD om een nieuw concept voor de communicatiereeks. De reden was tweeledig: 1. Omzetten van de reeks naar de nieuwe rijkshuisstijl 2. De informatie uit Platform wordt ook via een te ontwikkelen website ontsloten, inclusief aanvullende artikelen en archief.

Ik stelde voor om van het tot dan beeldloze ‘Platform-boekje’ een ‘Magazine’ te maken, met een interactieve PDF variant op internet. ‘Platform’ krijgt door het magazine format een andere rol. Het boekje had een sterke bewaarfunctie, een naslagwerk. Nu de informatie van de communicatiereeks op internet wordt ontsloten, is het magazine vooral een prikkel om de actuele informatie en de thema’s op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen en te verwijzen naar internet.